2021-10-12 13:52:43

Edukacija djece u povodu obilježavanja Međunarodnog dana smanjena rizika od katastrofa

Dana 12. listopada 2021. posjetili su nas predstavnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek te su u povodu obilježavanja Međunarodnog dana smanjena rizika od katastrofa (13. 10.) za učenike 5. razreda naše škole održali edukaciju uz korištenje društveno-edukativne igre Zemlja rizika.

 

Cilj je igre bio na zanimljiv način djeci približiti i objasniti što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda te potaknuti razgovor o smanjenju rizika od katastrofa u školama.

Djeca su kroz igru promislila o ljudskom utjecaju na prirodu i prirodne pojave, ali i kako se ponašati ako se nađu u različitim situacijama ugroze. Također, kroz igru su imala priliku i sama prepoznati rizike u svojoj okolini te postati spremnija u slučaju prirodnih nepogoda i katastrofa.

Učenici 5. razreda pozitivno su reagirali na ovakav oblik edukacije te su pozitivnim povratnim informacijama potvrdili da rado sudjeluju u interaktivnim edukacijama i da rado kritički promišljaju o važnim pojavama u društvu.


Osnovna škola Kneževi Vinogradi