2021-10-14 12:05:06

Živim život bez nasilja

Dana 6. listopada i 13. listopada 2021. u školi je održano gostujuće predavanje za naše učenike šestih, sedmih i osmih razreda u sklopu projekta Živim život bez nasilja Odjela za prevenciju PU osječko-baranjske, a posjetio nas je i predavanje održao policijski službenik Marko Marić.
Svrha je projekta Živim život bez nasilja upoznati djecu, njihove roditelje, djelatnike škole i javnost o nužnosti reagiranja na nasilje u obitelji i školskom okruženju, posebice nad djecom, te potrebu prijavljivanja takvih oblika ponašanja nadležnim institucijama. Također, projektom se nastoji senzibilizirati učenike i učitelje na prepoznavanje nasilničkog ponašanja, upoznati djecu s postupanjem policijskih službenika u slučajevima nasilja, razvijati odgovornost za brzo poduzimanje učinkovitih mjera obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite djece, razvijati socijalne vještine te poticati različite vrste obrazovanja i edukacija kako
bi se svladale tehnike mirnog rješavanja konflikta te razvijanje prijateljskog i partnerskog odnosa povjerenja na relaciji djeca - policijski službenici.
Učenici su pozitivno reagirali na gostujuće predavanje te su aktivno sudjelovali svojim promišljanjima o nasilju u njihovu okruženju, a u školi ćemo i dalje nastaviti provoditi Školski preventivni program s ciljem prevencije i suzbijanja nasilja.

Ivana Kurilj, pedagoginja


Osnovna škola Kneževi Vinogradi