2015-09-03 21:41:14

Obavijesti za početak školske godine

Pravilnikom o kalendaru rada osnovnih škola za 2015./2016. godinu propisuje se početak i završetak nastavne godine, trajanje obrazovnih razdoblja i trajanje učeničkih odmora u osnovnim školama za školsku godinu 2015./2016. 

Nastavna godina 2015./2016. započinje u ponedjeljak 7. rujna 2015. godine!

Kao i dosada, nastava će se odvijati u jednoj smjeni, s početkom u 8.00 sati,a za učenike punitke prijevoz će se odvijati po ustaljenom rasporedu. 

Od ponedjeljaka 14. rujna 2015. počinje s radom školska kuhinja. Cijena je ista kao prošle školske godine, 5 kn po danu.

Ne treba posebno naglašavati da se nastavlja preobuvanje učenika. 

Svima učenicima, roditeljima i učiteljima želimo uspješan početak nove školske godine 2015./2016.

 


Osnovna škola Kneževi Vinogradi