2020-01-30 11:58:00

„Nasilničko ponašanje u obitelji – i što sad“

29. i 30. siječnja, za učenike od 5. do 8. razreda organizirano je edukativno predavanje u sklopu preventivnih aktivnosti.

Nasilje u obitelji nema svoju dob, zanimanje ili stupanj obrazovanja; prisutno je u svim socijalnim skupinama. Djeca koja gledaju i slušaju nasilje jednog roditelja nad drugim osjećaju intenzivan strah bez obzira jesu li i sama izložena napadima počinitelja. Koliko god se žrtvi, osobi koja trpi nasilje situacija čini bezizlaznom postoje mogućnosti izbora i promjene i upravo to je jedan od značajnijih razloga provedbe projekta koji ukazuje na pravo na život bez nasilja, promoviranje kulture nenasilja i međusobnog poštivanja


Svrha preventivnoh aktivnosti je upoznati djecu, njihove roditelje, djelatnike  škole i javnost Osječko-baranjske županije o nužnosti reagiranja na nasilje u obitelji,  posebice nad djecom te potrebu prijavljivanja takvih oblika ponašanja nadležnim institucijama, senzibilizirati učenike i učitelje na  prepoznavanje nasilničkog ponašanja u obitelji te   prihvaćanje i pomoć žrtvama nasilja u obitelji, posebice djeci, približiti zlostavljajućim članovima obitelji informacije o uslugama smještaja i psihosocijalnog tretmana te liječenja žrtava nasilja, upoznavanje djece sa postupanjem policijskih službenika u slučajevima nasilja, razvijati odgovornost za brzo poduzimanje učinkovitih mjera obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite djece, razvijati socijalne vještine te poticati različite vrste obrazovanja i edukacija kako bi se savladale tehnike mirnog rješavanja konflikta, razvijanje prijateljskog i partnerskog odnosa povjerenja na relaciji djeca - policijski službenici


Osnovna škola Kneževi Vinogradi