preskoči na sadržaj

Osnovna škola Kneževi Vinogradi

Javna nabava / Pozivi

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDE - nabavka informatičke/računalne opreme - EV br.: 14/2018 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivica Prgomet, 31. 10. 2018. 13:00

KLASA: 406-01/18-01/22
URBROJ: 2100-17-18-01

Kneževi Vinogradi, 31.10.2018.

Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi, OIB:38585506065 provodi projekt pod nazivom „ZaČuDiMMo zajedno“ UP.03.2.2.03.0141  koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“.

Ovim putem molimo Vas da dostavite 1 (slovima: jednu) ponudu za:

nabavku informatičke/računalne opreme prema specifikacijama navedenim u točki 3 ovog poziva.

Detalji su navedene u JAVNOM POZIVU EV br. 14/2018 objavljenom na mrežnim stranicama OŠ Kneževi Vinogradi zajedno s prilozima ove objave.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponuda je 8.11.2018. godine do 13 sati.

DOKUMENTACIJA KOJU PONUDITELJ TREBA DOSTAVITI

 1. Ponudu koja uključuje sve stavke nabave navedene u točki 3 ovog poziva, s izraženim cijenama s i bez PDV-a.
 2. Prilog I - Ponudbeni list
 3. Prilog II - Izjava kojom se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
 4. Prilog III - Izjava  o nepostojanju razloga isključenja
 [više]

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Usluga organizacije studijskog putovanja - EV br 12/2018 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivica Prgomet, 19. 9. 2018. 15:14

KLASA: 406-01/18-01/20
URBROJ: 2100-17-18-01

Kneževi Vinogradi, 19.9.2018.

Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi, OIB:38585506065 provodi projekt pod nazivom „ZaČuDiMMo zajedno“ UP.03.2.2.03.0141 koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“.

 

Ovim putem molimo Vas da dostavite 1 (slovima: jednu) ponudu za:

 •  uslugu organizacije studijskog putovanja prema specifikacijama navedenim u točki 3 ovog poziva

Detalji su navedene u JAVNOM POZIVU EV br. 12/2018 objavljenom na mrežnim stranicama OŠ Kneževi Vinogradi su u prilozima ove objave.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 21.9.2018. do 13:00.

 

DOKUMENTACIJA KOJU PONUDITELJ TREBA DOSTAVITI

 1. Ponudu koja uključuje sve stavke nabave navedene u točki 3 ovog poziva, s izraženom ukupnom cijenom s i bez PDV-a.
 2. Prilog I - Ponudbeni list
 3. Prilog II - Izjava kojom se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
 4. Prilog III - Izjava  o nepostojanju razloga isključenja
 [više]

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Usluga organizacije studijskog putovanja - EV br 11/2018 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivica Prgomet, 10. 9. 2018. 15:35

KLASA: 406-01/18-01/18
URBROJ: 2100-17-18-01

Kneževi Vinogradi, 10.9.2018.

Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi, OIB:38585506065 provodi projekt pod nazivom „ZaČuDiMMo zajedno“ UP.03.2.2.03.0141 koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“.

Ovim putem molimo Vas da dostavite 1 (slovima: jednu) ponudu za:

 •  uslugu organizacije studijskog putovanja

Detalji su navedene u JAVNOM POZIVU EV br. 11/2018 objavljenom na mrežnim stranicama OŠ Kneževi Vinogradi su u prilozima ove objave.

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 17.9.2018. do 13:00

DOKUMENTACIJA KOJU PONUDITELJ TREBA DOSTAVITI

 1. Ponudu koja uključuje sve stavke nabave navedene u točki 3 ovog poziva, s izraženim cijenama s i bez PDV-a.
 2. Prilog I - Ponudbeni list
 3. Prilog II - Izjava kojom se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
 4. Prilog III - Izjava  o nepostojanju razloga isključenja
 [više]

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDA EV br. 06/2018 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivica Prgomet, 1. 3. 2018. 08:52

Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi, OIB:38585506065 provodi projekt pod nazivom „ZaČuDDiMo zajedno“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“.

 

Ovim putem molimo Vas da nam dostavite Vašu ponudu za 1 (slovima: jednu) uslugu za organizaciju studijskog putovanja  prema specifikacijama navedenim u točki 3 ovog poziva.


Rok za dostavu ponuda je 7.3.2018. godine do 12 sati.

 [više]

 Javna nabava

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDA br. 01/2018

Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi, OIB: 38585506065 provodi projekt pod nazivom „ZaČuDDiMo zajedno“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“.

U nastavku slijede privitci:


Javni pozivi za izlete i ekskurzije

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDE - nabavka informatičke/računalne opreme - EV br.: 14/2018 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivica Prgomet, 31. 10. 2018. 13:00

KLASA: 406-01/18-01/22
URBROJ: 2100-17-18-01

Kneževi Vinogradi, 31.10.2018.

Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi, OIB:38585506065 provodi projekt pod nazivom „ZaČuDiMMo zajedno“ UP.03.2.2.03.0141  koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“.

Ovim putem molimo Vas da dostavite 1 (slovima: jednu) ponudu za:

nabavku informatičke/računalne opreme prema specifikacijama navedenim u točki 3 ovog poziva.

Detalji su navedene u JAVNOM POZIVU EV br. 14/2018 objavljenom na mrežnim stranicama OŠ Kneževi Vinogradi zajedno s prilozima ove objave.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponuda je 8.11.2018. godine do 13 sati.

DOKUMENTACIJA KOJU PONUDITELJ TREBA DOSTAVITI

 1. Ponudu koja uključuje sve stavke nabave navedene u točki 3 ovog poziva, s izraženim cijenama s i bez PDV-a.
 2. Prilog I - Ponudbeni list
 3. Prilog II - Izjava kojom se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
 4. Prilog III - Izjava  o nepostojanju razloga isključenja
 [više]

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Usluga organizacije studijskog putovanja - EV br 12/2018 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivica Prgomet, 19. 9. 2018. 15:14

KLASA: 406-01/18-01/20
URBROJ: 2100-17-18-01

Kneževi Vinogradi, 19.9.2018.

Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi, OIB:38585506065 provodi projekt pod nazivom „ZaČuDiMMo zajedno“ UP.03.2.2.03.0141 koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“.

 

Ovim putem molimo Vas da dostavite 1 (slovima: jednu) ponudu za:

 •  uslugu organizacije studijskog putovanja prema specifikacijama navedenim u točki 3 ovog poziva

Detalji su navedene u JAVNOM POZIVU EV br. 12/2018 objavljenom na mrežnim stranicama OŠ Kneževi Vinogradi su u prilozima ove objave.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 21.9.2018. do 13:00.

 

DOKUMENTACIJA KOJU PONUDITELJ TREBA DOSTAVITI

 1. Ponudu koja uključuje sve stavke nabave navedene u točki 3 ovog poziva, s izraženom ukupnom cijenom s i bez PDV-a.
 2. Prilog I - Ponudbeni list
 3. Prilog II - Izjava kojom se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
 4. Prilog III - Izjava  o nepostojanju razloga isključenja
 [više]

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Usluga organizacije studijskog putovanja - EV br 11/2018 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivica Prgomet, 10. 9. 2018. 15:35

KLASA: 406-01/18-01/18
URBROJ: 2100-17-18-01

Kneževi Vinogradi, 10.9.2018.

Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi, OIB:38585506065 provodi projekt pod nazivom „ZaČuDiMMo zajedno“ UP.03.2.2.03.0141 koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“.

Ovim putem molimo Vas da dostavite 1 (slovima: jednu) ponudu za:

 •  uslugu organizacije studijskog putovanja

Detalji su navedene u JAVNOM POZIVU EV br. 11/2018 objavljenom na mrežnim stranicama OŠ Kneževi Vinogradi su u prilozima ove objave.

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 17.9.2018. do 13:00

DOKUMENTACIJA KOJU PONUDITELJ TREBA DOSTAVITI

 1. Ponudu koja uključuje sve stavke nabave navedene u točki 3 ovog poziva, s izraženim cijenama s i bez PDV-a.
 2. Prilog I - Ponudbeni list
 3. Prilog II - Izjava kojom se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
 4. Prilog III - Izjava  o nepostojanju razloga isključenja
 [više]

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDA EV br. 06/2018 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivica Prgomet, 1. 3. 2018. 08:52

Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi, OIB:38585506065 provodi projekt pod nazivom „ZaČuDDiMo zajedno“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“.

 

Ovim putem molimo Vas da nam dostavite Vašu ponudu za 1 (slovima: jednu) uslugu za organizaciju studijskog putovanja  prema specifikacijama navedenim u točki 3 ovog poziva.


Rok za dostavu ponuda je 7.3.2018. godine do 12 sati.

 [više]

 Javni poziv

Oglasna ploča

UPISI U SREDNJU ŠKOLU
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Sigurnost na internetu
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Osnovna škola Kneževi Vinogradi / Glavna 44, HR-31309 Kneževi Vinogradi / os-knezevi-vinogradi.skole.hr / ured@os-knezevi-vinogradi.skole.hr
preskoči na navigaciju